II Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach przy  SGGW w Warszawie

 

Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.
Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

Ustawa o ochronie zwierząt, 1997

 
Zebrania Komisji odbywają się dwa razy w miesiącu:

najbliższe zebranie: 22 maja 2024    

Terminy kolejnych zebrań: 

12 czerwca 2024termin przyjmowania wniosków do 21.05.2024 do godziny 14.00

26 czerwca 2024

10 i 24 lipca 2024

Prosimy o składanie wniosków (PDF oraz wersja papierowa) najpóźniej 10 dni roboczych przed zebraniem!
.:: można przesłać wniosek mailowo do wstępnej weryfikacji przed wysłaniem/złożeniem oryginałów do sekretariatu lke ::.

wniosek należy przygotować w 2  egzemplarzach + wersja elektroniczna (PDF), streszczenia nietechnicznego (NTS) nie drukujemy.

Adopcje zwierząt laboratoryjnych (Lab Rescue):

https://labrescue.pl/